Ana Sayfa Basın Bültenleri Yeşiller Partisi kuruldu!

Yeşiller Partisi kuruldu!

Güncel, Çözüm Odaklı ve Katılımcı Bir Siyaset İçin

Yeşiller Partisi kuruldu!

“Evimiz yanıyor! Bu yangını söndüreceğiz!” diyerek harekete geçen Yeşiller, bugün (21 Eylül) İçişleri Bakanlığı’na belgelerini teslim ederek Yeşiller Partisi’ni kurdu. Yeşiller hedeflerini “dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek” olarak tanımlıyor. 

Yeşiller Partisi, adil, eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü ve barış içinde bir dünya için bugün (21 Eylül) yola çıkıyor. Yeşiller, başta iklim krizi olmak üzere, içinde yaşadığımız krizler çağına somut çözüm önerileri sunuyor. İnsanın ve doğanın sömürülmesine karşı ekolojik dengeye sahip çıkan Yeşiller Partisi, Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde, 110 kurucu üyeden oluşuyor.

Türkiye’nin yeşil politikaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Emine Özkan partinin kuruluş gerekçesini şöyle açıklıyor: “Bugün küresel çapta üç büyük krizle karşı karşıyayız: En başta iklim krizi, ikinci olarak küresel bir sağlık krizi ve üçüncü olarak toplumsal, iktisadi kültürel eşitsizlik ve hukuksuzluklara dayalı bir demokrasi ve adalet krizi. Bu krizlerle baş etmek için ortaya konacak etkili politikalar yeşil düşüncelere dayanıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselen yeşil siyaset bunun en somut göstergesi. Türkiye’de de uzun yıllardır var olan yeşil hareket, toplumun bugünkü ihtiyaçlarını görerek Yeşiller Partisi’ni kurdu.”

İklim krizi, ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı gibi ekolojik sorunlara karşı hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirten Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, Yeşiller’in sorun ve çözüm öncelikleri hakkında şunların altını çiziyor: “Yeşiller Partisi olarak hem yerel hem de küresel sorunlarla karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz. Çözüm önerilerimiz de bu gerçek gözetilerek düşünüldü ve ortaya konuldu. Ekonomi, özgürlük, demokrasi ve adalet sorunlarının Türkiye’nin en yakıcı sorunları olduğunun farkındayız. Şimdiye kadar tanık olduğumuz düşünce kalıplarını tüm bu sorunların bizzat kaynağı olarak görüyoruz ve çözüm için hayata yeni ve yeşil bir noktadan bakıyoruz.”

Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekolojik, ekonomik, toplumsal ve siyasi krizin çözülebilmesi için yeni bir siyaset gerektiğini söyleyen Yeşiller Partisi, çözümün dünyaya bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak olduğunu; insanla birlikte, hayvanı, ırmağı, ormanı, havası, suyu ve toprağıyla doğayı da savunan bir politikanın gerekliliğini belirtiyor.

Yeşiller Partisi’nin programında öne çıkan çözüm önerileri:  

  • Karbonsuz ekonomi: Toplumsal ve siyasi yapıları, ekonomik ilişkileri ve dinamikleri yerinden sarsan iklim krizine, ekonomideki fosil yakıt bağımlılığı neden oluyor. Çözüm ekonominin karbonsuzlaştırılması. 2050’ye kadar fosil yakıt kullanımını tamamen terk etmeyi hedefliyoruz.
  • Yeşil Yeni Düzen: Enerji ve ulaşım altyapısının dönüştürülmesi, enerji verimliliği, iyi işler yaratılması ve hayat kalitesinin artırılması, müşterekleşme, sürdürülebilir turizm, küçük ölçekli tarım, bakım hizmetleri, alternatif ve enformel alanlardaki işler gibi ekonomik etkinliklerin teşvikiyle topyekûn bir dönüşüm.
  • Herkes için su hakkı: Su tüm insanların, diğer canlıların ve gelecek kuşakların vazgeçilmez hakkı olan bir müşterek. Yeşiller olarak, bozulmuş su döngüsünü onaran, tarımsal, evsel ve endüstriyel su kullanımında su tasarrufunu amaçlayan su politikaları geliştireceğiz.
  • Herkes için iyi, temiz ve sağlıklı gıda! Doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden tarımsal zehirleri yasaklayacağız. Çiftçileri şirketlere ve tarımsal zehirlere bağımlı olmaktan kurtaracak bir teşvik ve garanti altyapısı kuracağız. Bütüncül, onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla doğal kaynakların tüketilmesinin, toprak bozulumunun, ormansızlaşmanın ve çölleşmenin önüne geçeceğiz.
  • Cinsiyet ve Cinsellik: Hak, Eşitlik ve Özgürlük Alanı! Erkek egemen zihniyetin değişmesi, eşit yurttaşlık temelinde kadın, erkek, LGBTQİ+ tüm bireylerin özgürleşmesi için yapısal ve ilişkisel değişiklikleri her alanda sürekli kılmak için yola çıkıyoruz.

Geleceğin sözünü, gelecek kuşaklarla birlikte üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Yeşiller Partisi, insanların doğayla uyum içinde, özgür ve eşit olarak yaşadığı başka bir dünyanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Çoğulculuğa dayanan, çeşitliliği zenginlik sayan, şiddetsizliği temel alan, barış içinde yaşamı savunan, doğrudan demokrasiyi hedefleyen ve katılımcılığa dayanan şenlikli bir yapı kurduklarını açıklayan Yeşiller, temel ilkelerine inanan herkesi hayal ettikleri dünya gibi bir parti olma yolunda beraber yürümeye çağırıyor.

Kurucular

Adnan Genç, Ahmet Atıl Aşıcı, Ahmet Salih Tuna, Akgün İlhan, Akın Akınsal, Ali Kerim Mutlu, Ali Osman Karababa, Ali Rıza Danış, Ali Serdar Gültekin, Alidost Numan, Ali Alper Akyüz, Alper Tolga Akkuş, Arca Alpan, Arca Yılmaz, Ayla Tokmak, Ayşe Akdeniz, Ayşe Bilge Öztürk, Ayşe Ceren Sarı, Bahar Topçu, Bedri Esmer, Berkan Özyer, Berkay Erkan, Buket Atlı, Burcu Meltem Arık, Burcu Yeşil, Can Veyselgil, Cansın Leylim Ilgaz, Celal Ay, Cihat Demirtaş, Çağlayan Koşal, Çiğdem Yalçın, Deniz Kaynak, Devin Bahçeci, Efe Göktoğan, Efe Baysal, Ege Tuğrul, Emel Kurma, Emine Özkan, Emre Kösemen, Engin İnan, Ercüment Gürçay, Erdal Karayazgan, Erdost Yıldız, Ergin Cinmen, Esat Özbayram, Fatma Çiğdem Aydın , Feyha Karslı, Firdevs Sema Tatlı, Füsun Özcan, Gizem Akhan, Gizem Ballı, Gizem Kastamonulu, Gülce Yeniev, Gülnur Aksop, Güneş Akçay, Güneşin Aydemir, Hakan Ozan Erzincanlı, Haluk Yurtkuran, Hüseyin Öztürk, Işıl Sarıyüce, İdil Zeynep Dağdemir, İlhami Alkan Olsson, İnci İşbulur, Koray Doğan Urbarlı, Korhan Gümüş, Layra Mete, Mahir Ilgaz, Mahmut Boynudelik, Mehmet Demir, Melisa Kutluğ, Meltem Düzel Ayral, Murat Özbank, Mustafa Çakılcıoğlu, Müge Yorgancı, Nazan Ünverir, Nazlı Danış, Nedim Arul, Nil Kayarlar Sarrafoğlu, Nil Mutluer, Oral Kaya, Orhan Esen, Özge Doruk, Özgecan Kara, Özlem Teke Taşdemir, Pelin Cengiz, Pınar Demircan, Rudi Sayat Pulatyan, Sara Nur Yıldız, Savaş Çömlek, Seda Yurtcanlı, Sedat Atalay, Sedat Gündoğdu, Sema Alpan Atamer, Sema Bayraktar, Sennur Baybuğa, Serdar İskit, Sevgi Mutlu, Sevil Turan, Sezin Öney, Süleyman Yılmaz, Şevket Uyanık, Tolga Öztorun, Turgay Özçelik, Ümide Aysu, Ümit Şahin, Ünsal Günal, Yağmur Özgür Güven, Yasemin Göksu, Yelda Çubukçu, Zerrin İren Boynudelik

Parti Meclisi

Ahmet Atıl Aşıcı, Ahmet Salih Tuna, Akgün İlhan, Ali Osman Karababa, Ali Serdar Gültekin, Alidost Numan, Alper Tolga Akkuş, Arca Yılmaz, Ayla Tokmak, Ayşe Akdeniz, Bahar Topçu, Berkan Özyer, Berkay Erkan , Burcu Yeşil, Deniz Kaynak, Efe Göktoğan, Emine Özkan, Ercüment Gürçay, Gizem Ballı, Gizem Kastamonulu, Gülce Yeniev, Işıl Sarıyüce, Koray Doğan Urbarlı, Layra Mete, Mahmut Boynudelik, Melisa Kutluğ, Nil Mutluer, Özge Doruk, Özgecan Kara, Özlem Teke Taşdemir, Pelin Cengiz, Rudi Sayat Pulatyan, Savaş Çömlek, Sevil Turan, Sezin Öney, Şevket Uyanık, Tolga Öztorun, Turgay Özçelik, Ümit Şahin