Ana Sayfa Basın Bültenleri Demokratik hakkımızı kullanmak için hukuki süreci başlatıyoruz!

Demokratik hakkımızı kullanmak için hukuki süreci başlatıyoruz!

Yeşiller Partisi olarak en temel hakkımız olan siyaset yapma ve örgütlenme hakkımıza sahip çıkmak ve partimizin kuruluş sürecini tamamlamak üzere dava açıyoruz.

Yeşiller Partisi’nin kuruluş belgelerini teslim etmesinin üzerinden tam altı ay geçti. Ancak bu süreçte İçişleri Bakanlığı alındı belgesini vermeyerek partimizin tüzel kişilik kazanmasını sekteye uğratıyor.

Parti kurmak Türkiye’de anayasal bir hak ve izne tabi değil. Bu hakkımızı kullanmak ve Yeşil düşünceyi siyasi platformda güçlendirmek için 21 Eylül’de Siyasi Partiler Kanunu’nun 8. Maddesi’nde talep edilen belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim ettik. 

Partimizin kurucu üyeleri ve avukatlarının defalarca telefonla ve bakanlık binasına giderek yetkililerle görüşme talebi, CİMER üzerinden yaptığımız başvuru, resmi yazışmalar yanıtsız kaldı. Pandemi koşullarının yaratabileceği olağan gecikmenin ötesine geçen bu duruma çözüm bulabilmek için işlettiğimiz bürokratik mekanizmalar tükendi. Geldiğimiz aşamada artık siyasi parti kurma hakkımızı hukuki yollarla savunmaya başlıyor, 22 Mart itibarıyla hukuki süreci başlatıyoruz. 

Türkiye’de anayasal hakların hiçbir nedenle engellenemeyeceği bir demokrasiyi savunuyoruz. Geçtiğimiz altı aylık süreçte yaşadığımız deneyim bu arayışın haklılığını gösterdi. İklim krizine referansla ‘Evimiz yanıyor’ çağrısıyla çıktığımız yolda hukuki süreci başlatmanın kuruluş heyecanımızı bizimle paylaşıp birlikte siyaset yapmak isteyen herkese ve hayvanı, havası, suyu, toprağıyla haklarını savunduğumuz doğaya karşı borcumuz olduğunu düşünüyoruz. 

İnsanların doğayla uyum içinde, özgür ve eşit olarak yaşadığı Yeşil bir dünya ve ülke için siyaset yapıyoruz.  Partimiz geleceği ve yaşamı temsil ediyor. Hakkımıza sahip çıkacağız. Sadece bu altı ayda yaşanan ekolojik, sosyal, ekonomik, siyasi krizler bile daha fazla vakit kaybetmemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm ülkede temsil ve örgütlenme hakkının önüne konan bu görünmez engeli aşmak için adalete başvuruyoruz. 

Çoğulculuğa dayanan, çeşitliliği zenginlik sayan, şiddetsizliği temel alan, barış içinde yaşama inanan, doğrudan demokrasiyi hedefleyen Yeşiller Partisi’nin hukuki ve siyasi mücadelesi devam edecek.