Ana Sayfa Basın Bültenleri Biyoçeşitliliğin doğal mekanizmalarına, yapay müdahale yapılmasın!

Biyoçeşitliliğin doğal mekanizmalarına, yapay müdahale yapılmasın!

21-24 Şubat 2022 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’da düzenlenen İKLİM ŞURASI sonuç bildirgesinde 21. madde ile Türkiye’de genetiği değiştirilmiş organizmaları (GDO) geliştirmenin önü açılmıştır.

Bu maddede şöyledir: “Farklı iklim etkilerine karşı (kuraklık, sıcak/soğuk hava dalgası, şiddetli yağış, don vb.) karşı tarım desenleri ve yöntemleri (çöl koşullarında tarım, denizde tarım gibi) geliştirilecek, iklim kaynaklı stres koşullarına dayanıklı yeni ve yerli bitki çeşitlerinin ve hayvan ırklarının daha kısa zamanda geliştirilebilmesi için klasik, biyoteknolojik ve moleküler genetik destekli (CRISPR gen teknolojisi gibi) ıslah çalışmaları gerçekleştirilmeli ve entegrasyonu sağlanmalıdır.”

Bu konuyla ilgili Yeşiller Tarım ve Gıda Çalışma grubu olarak cevabımız şudur:

Biyoçeşitliliğin doğal mekanizmalarına, yapay müdahale yapılmasın!

Yeşiller, yeryüzünde bir yaşam ağı bulunduğuna; insanın doğanın bir parçası olduğuna; doğanın, ekosistemlerin ve tüm canlıların içsel değerlerine inanır.

Kapitalizmin sadece kısa vadeli çıkarları önemseyen, kâr odaklı ve yıkıcı işleyiş biçimine karşı, gezegenin geleceği için gerekli radikal iktisadi önlemlerin alınmasını savunur.

Bizler Yeşiller olarak çiftçilerin tohuma erişim haklarının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz.

CRISPR CAS 9* gibi en umut verici ve sözde en doğru gen düzenleme teknikleri de dahil olmak üzere tüm GDO’ların istenmeyen etkilere yol açtığını biliyoruz. CRISPR vurgusu, GDO dememek için bakanlığın yaptığı bir kelime oyunudur. Bu vurgu ile bakanlık, yoğun toplumsal destekle önüne geçilen GDO düzenlemelerinin yeniden gündeme getirilmesi için çalışmaktadır.

Tıptaki “önce zarar verme”, yani “eylemlerinde öncelikli olarak zarar verme risklerinden kaçın” ilkesinin doğanın kırılgan yapıları için de geçerli olduğuna inanıyoruz. Yeşil hukukun dayandığı ihtiyatlılık ilkesi, bu yaklaşımımızın anahtar prensibidir.

Toprağın verimini düşüren, doğal varlıkları tahrip eden, sertifikalı hibrit tohuma dayalı monokültür tarımını değil, yerli atalık tohumlarla (yadigâr tohumlarla) üretimi teşvik ediyor ve çeşitliliği destekliyoruz. Herkes için iyi, temiz ve sağlıklı gıda istiyoruz!

Bu bağlamda GDO üretimine, ekimine, ithalatına, insan gıdası olarak tüketimine, hayvan yemi ve biyoyakıtlar dahil olmak üzere hiçbir kullanım şekline onay vermiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Yeşiller Tarım ve Gıda Çalışma Grubu

*CRISPR’ın açılımı İngilizce “Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats” demektir. Genetikçilerin DNA üzerinde ekleme, çıkarma yapmalarına ya da DNA dizilimini değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir teknolojidir. Temel farkı bugüne kadar kullanılan GDO tekniklerinden daha hızlı, daha ucuz ve daha yüksek doğruluk oranına sahip olmasıdır.

Önceki İçerikYeşiller Partisi Kadın ve LGBTİ+ Meclisi: ‘Yeşil ve mor politikalarımızla dünyayı yerinden oynatıyoruz!’
Sonraki İçerikRusya İle Yapılan Nükleer Santral Anlaşması İptal Edilsin!