Cu03072020

Son güncellemeÇrş, 12 Ara 2012 2pm

Yeşiller Partisi Hakkında

Yeşiller PartisiYeşiller Partisi, sürdürülebilir yaşam için, ekolojik, paylaşımcı ve çoğulcu bir toplumun kurulması yolunda mücadele eden şiddet karşıtı, demokratik bir siyasi partidir ve 30 Haziran 2008'de kurulmuştur.

Yeşiller Partisi'nin kuruluşu uzun ve sabırlı bir çalışmanın ürünü oldu. Bir siyasi hareket ve parti girişimi olarak 2002'den bu yana Türkiye Yeşilleri adıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bu uzun süre içinde, öncelikle bizi bir araya getiren temel ilkeleri belirledik. Toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla yaptığımız uzun tartışmaların sonucunda siyasi programımızı oluşturduk. Örgütlenme ilkelerimiz ve çalışma yöntemimiz üzerinde uzun bir yaşayarak öğrenme süreci geçirdik ve bu sürecin sonunda parti tüzüğümüzü hazırladık. Yerelde, ülke çapında ve küresel düzeyde örgütlendik. Çeşitli il ve ilçelerde yerel gruplar oluşturduk, yeşil odalar açtık, çalışma grupları kurduk, koordinatörler, yürütme kurulları ve sözcüler seçtik, sürekli koordinasyon yoluyla yerele dayalı ama bütünlüklü bir siyasi hareket yaratmaya çalıştık. Uluslararası alanda dünya yeşilleriyle olan ilişkilerimizi geliştirerek, daha parti kurulmadan Avrupa Yeşil Partisi’nin gözlemci üyeliğine kabul edildik, Akdeniz, Karadeniz ve Balkan Yeşil partilerinin bir araya geldiği yapılarda çalıştık, Küresel Yeşiller hareketinin bir parçası olduk.

Bütün bu çalışmaları yaparken, politika geliştirerek, kampanya yaparak, konferans, sempozyum ve yeşil diyalog toplantıları düznleyerek, mitinglere katılarak, eylem ve basın açıklamaları yaparak, dergi ve gazeteler çıkararak, interneti kullanarak, televizyon, radyo ve gazetelerde yeşil politik görüşleri yayarak ve bağımsız adaylar youyla genel seçimlere katılarak politika yaptık. Ekoloji mücadelesi yapan yerel hareketlerle birlikte olduk, ekoloji hareketinin büyümesi için destek vermeye, bu hareketleri politik düzeye taşımaya çalıştık. Savaş karşıtı harekette, sosyal forumlarda, nükleer enerjiye, küresel ısınmaya, sosyal hakların ortadan kaldırılmasına ve neoliberalizme karşı mücadele verilen ortak zeminlerde, farklı siyasi yapılardan dostlarımızla, gençler ve aktivistlerle birlikte sokakta olduk.

Bu uzun süreç, kurulacak olan partinin sağlam bir zemine basmasını, dünyanın geleceği için en yaşamsal ihtiyaç olan yeşil politik mücadeleyi bu topraklarda da kökleştirmeyi sağlayacaktır.

Yeşiller Partisi'nin yola çıkarken yaptığı tespit basit, ama yaşamsaldır:

"Endüstriyel tüketim toplumu doğayı ve toplumu yıkıma sürüklüyor. Sadece yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, soluduğumuz hava değil toplumsal yaşam da kirleniyor, tahrip oluyor. Yoksulluk, eşitsizlikler ve ayrımcılık artıyor. Şiddet toplumun her alanında yaygınlaşıyor, kadınlar daha fazla eziliyor, dünyamız yeni bir savaş sarmalına sokuluyor. Yoksulları, çiftçileri, kendine yeten toplulukları yok sayan küreselleşme politikaları tüm ülkelere dayatılıyor. Ekonomik ilişkiler toplumsal yaşamın tek ölçütü haline geliyor, kar uğruna ekosistem, insan ilişkileri ve geleceğimiz ağır bir tehdit altına sokuluyor."

Yeşiller yoksulluğu, ekolojik yıkımı ve eşitsizlikleri arttıran bu sisteme karşı yeşil politikaları savunuyorlar. Doğrudan demokrasi, şiddet karşıtlığı, erkek egemenliğinin reddi, farklılıkların ve çok renkliliğin tanınması yeşil politikanın dayandığı temel ilkeler arasındadır.

Yeşiller, Türkiye'de yeni bir siyasi oluşum değil. Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana ekoloji ve demokrasi mücadelesi veren yeşil politik hareketler 1988-94 yılları arasında var olan eski Yeşiller Partisi de dahil olmak üzere çok sayıda grup, dernek, yayın organı ve yurttaş insiyatiflerinde örgütlenmiş ve çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmüşlerdir. Yeni kurulan Yeşiller Partisi bu tarihin bir parçasıdır ve yeşil hareketin içinden doğmuştur.

Yeşiller Partisi 30 Haziran 2008'de 40 kişilik bir kurucular grubunun başvurusuyla kuruldu.

Yeşiller Partisi'nin çevresinde bir araya geldiği temel ilkeleri, siyasi programını ve partinin çalışma ilkelerini oluşturan tüzüğünü Yeşiller Hakkında bölümünün alt başlıkları olarak bulabilirsiniz. Kurucuları ve seçilmiş Eş Sözcüler ile Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isimlerini de aynı bölümde bulacaksınız.

Bütün yeşilleri, yıllardır mücadelemiz içinde yer alan dostlarımızı ve partinin kurulmasını heyecanla bekleyenleri, Yeşiller Partisi’ne davet ediyoruz.