Cu03072020

Son güncellemeÇrş, 12 Ara 2012 2pm

Sekreterya

Yeşiller Partisi Sekreteryası MYK tarafından kendi içinden seçilen 3 genel sekreterden oluşur. Sekreterya çalışmalarına genel sayman, uluslararası sekreter ve eş sözcüler de katılır. Sekreterya MYK'nın ve büroların çalışmalarını koordine eder.

Genel Sekreterler:

Kemal Tuncaelli - Genel koordinasyondan sorumlu Genel Sekreter

Selda Arzuman - Resmi işlerden ve yerel örgütlerden sorumlu Genel Sekreter

Aytaç Tolga Timur- Siyasi işlerden ve ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter

Uluslararası Sekreter:

Ahmet Atıl Aşıcı

Genel Sayman:

Sevil Turan 

Sekreterya: