Cu03072020

Son güncellemeÇrş, 12 Ara 2012 2pm

Vicdani Red

Vicdani Red

Yeşiller Partisi'nin vicdani red konusundaki politikası 6 Temmuz 2010 tarihli Büyük Kongre'de kabul edilmiştir. Kongre kararı ve konuyla ilgili daha önce yapılan konuşma ve açıklamalar aşağıda bulunabilir:

Zorunlu Askerlik Kaldırılmalı, Vicdani Red Hakkı Derhal Tanınmalıdır

YEŞİLLER PARTİSİ BÜYÜK KONGRE KARARI - 6 HAZİRAN 2010

Yeşiller Partisi olarak askerlik ve vicdani red hakkındaki görüşlerimiz şiddetsizlik ilkemize dayanıyor. Şiddetin reddine ana ilkeleri arasında yer veren bir parti olarak orduların, silahların ve askerliğin ortadan kalktığı bir dünya için mücadele ediyoruz. Barış mücadelesinin, savaş karşıtlığının ve şiddetsizlik ilkesinin bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'de devam eden savaşların ve silahlı çatışmaların çeşitli şekillerde şiddeti onaylayan ve yücelten ideolojiler sorgulanmadıkça ortadan kaldırılamayacağına inanıyoruz.

Türkiye'de günümüzün en yakıcı sorunlarından biri vicdani reddin hala bir hak olarak tanınmamasıdır. Türkiye'de ordunun bütün toplumsal karşı dinamiklere rağmen hala hem siyasette, hem de toplum hayatında ağırlığını sürdürebilmesinin nedenlerinden biri de sorgulanamaz bir tabu olan zorunlu askerlik uygulamasıdır.

Bu nedenle biz Yeşiller olarak zorunlu askerliğin kaldırılmasını talep ediyoruz. Zorunlu askerlik zaten şiddetsizlik ilkesinin ötesinde de haksız ve yanlış bir uygulamadır.

Zorunlu askerliğin kaldırılmasını talep ediyoruz; çünkü zorunlu askerlik genç bireylerin hayatının önemli bir bölümünü gereksiz yere çalmaktadır. Gençleri hayatlarının en renkli döneminde dünya nimetlerinden mahrum bırakmakta, tek rengin hâkim olduğu bir dünyaya kapatmakta ve toplumsal ilişkilerinden koparmaktadır.

Zorunlu askerliğin kaldırılmasını talep ediyoruz; çünkü zorunlu askerlik insanların emir komuta ilişkisini sorgulamadan benimsemelerini sağlamak için kullanılan bir beyin yıkama mekanizmasının kurbanı olmalarına neden olmakta, bu yolla militarist toplum yapısı yeniden üretilmektedir.

Zorunlu askerliğin kaldırılmasını talep ediyoruz; çünkü zorunlu askerlik ile “ordunun kutsallığı” anlayışının toplumca içselleştirilmesi hedeflenmekte, ordunun şeffaf ve hesap veren bir kurum olmaktan istisna tutulması meşrulaştırılmaktadır.

Bir tabu haline getirilen zorunlu askerliğin kaldırılmasında ilk adım, vicdani red hakkının derhal tanınmasıdır.

Sanıldığının aksine yürürlükteki 1982 Anayasası buna imkan vermektedir. Anayasa'nın 72. maddesinde “vatan hizmetinin Silahlı Kuvvetler'de veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” denmektedir.

Anayasa'nın bu maddesinin herkesin askerlik yapmasını zorunlu kılmadığı ortadadır. Bu nedenle bu Anayasa değiştirilmeden bile vicdani red hakkı hemen çıkarılacak bir yasayla düzenlenebilir ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi isteyenlere silah altına girmeme ve sivil kamu hizmeti yapma hakkı tanınabilir.

Elbette Anayasa'da belirtildiği şekliyle “vatan hizmeti” anlayışı da sorgulanmalıdır. İnsanları milliyetçi ve militarist anlamlara sahip bir vatan hizmeti ile yükümlü sayan anlayışa karşı çıkmalıyız. Ancak vicdani red bu tartışma bir sonraki aşamaya bırakılarak da hemen yasalaştırılabilir ve on binlerce genç insanın hayatlarının en güzel döneminde silah altına alınmasının ve otorite baskısı altında ezilmesinin önüne hemen bugün geçilebilir. Bu nedenle bunu, hemen bugün talep etmeli ve başarmalıyız.

Daha uzun vadede vatan hizmeti kavramıyla birlikte güvenlik anlayışı da değiştirilmelidir. “Ulusal savunma”nın yerine “toplumsal güvenlik” anlayışı getirilmelidir. Toplumsal güvenlik kavramı geniş bir anlamda ele alınmalı, devletin kaynakları insanları ve doğayı koruyacak şekilde seferber edilmeli ve kamu görevlerinin bu tanıma uygun yeni bir anlayış ile tanımlanması sağlanmalıdır. Örneğin kamu hizmeti yapacak kişilerin orman yangınlarına karşı çalışması, deprem, sel gibi afetlerden sonra verilecek hizmetlerin organizasyonunda görev alması, bu ve benzer şekillerde toplumsal güvenliği ve dayanışmayı desteklemesi sağlanabilir.

Yeşiller Partisi olarak silahların ve orduların olmadığı bir dünya için verilen mücadelede her adımın değerli olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle:
1- Önce kamu hizmetiyle karşılanabilmesine imkan sağlanan vatan hizmetinin zorunlu askerliğin yerini alması için bir yasa çıkarılmalı, böylece vicdani red hakkı yasalaşmalı,
2- Ardından zorunlu askerlik kaldırılmalı ve vatan hizmeti kavramı da değiştirilerek yurttaşların topluma karşı görevleri çerçevesinde toplumsal güvenlik anlayışı anayasaya girmeli, ve
3- En sonunda da bu reformların yaratacağı toplumsal dönüşümün içinden orduların ve askerliğin olmadığı bir dünya için mücadele edilmelidir.

YEŞİLLER PARTİSİ SÖZCÜLERİNİN VİCDANİ RED HAKKINDAKİ BAZI KONUŞMA VE BASIN AÇIKLAMALARI

Yeşiller Partisi'nin yeni eş sözcülerinin Büyük Kongre konuşmaları (2010)

Bilge Contepe'nin 15 Mayıs Dünya Vicdani Red Günü konuşması (2010)

Yeşiller: Gazze'de olup bitenlere karşı bu sessizlik örtük bir kabuldür." (2009)

Yeşiller: Tüm barış savunucuları dünyanın tüm sokaklarını barış talebi ile inletmeli." (2008)

Yeşiller'den vicdani red hakkına destek... (2008)

Yeşiller: Savaş Makinesini Durdurun! (2008)

BASINDAN...

''Zorunlu askerlik kaldırılmalı, vicdani ret hakkı derhal tanınmalıdır'' (savaskarsitleri.org) 

Vicdani Ret Yelpazesi Genişliyor  (yesilgazete.org)

Barış İçin Vicdani Ret Buluşması Yapıldı (barisicinvicdaniret.org)

"Barış, Askere Gitmeyeceğim, Çocuğumu Göndermeyeceğim, Diyenlerle Gelecek" (bianet.org)

Mehmet Ali Avcı Vicdani Reddini Açıkladı (bianet.org)

Vicdani ret için kampanya (yuksekovahaber.com)