Prş13082020

Son güncellemeÇrş, 12 Ara 2012 2pm

Balkanlar'da Yeşil Gündemi Öne Çıkarmak

Balkan YeşilleriYunanistan’da yaşanan ekonomik kriz her geçen gün giderek Avrupa Birliği’nin krizi haline dönüşüyor. İngiltere’nin son çıkışıyla AB’nin mevcut kurucu anlaşmaları (Maastricht, Schengen, Lisbon vd.) ile yola devam edemeyeceği gerçeği öne çıkıyor. AB kendini yeniden tanımlamak zorunda. Yunanistan ve diğer “zayıf halka” olarak görülen İspanya, Portekiz ve İtalya ekonomilerinin krizden çıkışları AB’nin bu mevcut yapısında mümkün görünmüyor.

Küresel çok boyutlu krize karşı geliştirilen en gerçekçi ve kalıcı çözüm Yeşil Yeni Düzen olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil partilerin Avrupa’da kazandıkları başarının ardında krizden bunalan halka verebildikleri bu umut yatmaktadır. Ancak Yeşil Yeni Düzen’in bölge ve ülke ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerekliliği politikaların başarısında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Balkanlar’daki yeşil partiler bu amaçla 9-11 tarihleri arasında  Atina’da biraraya gelerek Balkan Yeşilleri Ağı’nı kurdular. Yunan Ekolojist Yeşiller partisinin toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması aşağıda yeralmaktadır.  

 

“Balkanlar’daki yeşil partilerin bir ağ altında toplanmaları hayali gerçek oldu. Karar Atina’da 9-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansta alındı. Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye ve Yunan yeşil partileri, Avrupa Yeşil Partisi, Hollanda Bureau de Helling Vakfı ve Yunanistan “Ekolojist Yeşiller” partisinin desteğiyle, uzun yıllardır Balkanlar’da yeşil gündemin  ve işbirliğinin öne çıkarılması hayalini ete kemiğe büründürdü.
Son yirmi yıldır faaliyette olan daha geniş tanımlı Doğu Batı Dialoğu geride kaldı. Kurulan Balkan Ağı, geniş Balkan coğrafyasında Yeşil Yeni Düzen ışığında yeşil politikaların uygulanması hedefini gündemine almış bulunmaktadır. AYP genel sekreteri Jacqueline Cremers ve Doğu Batı Dialoğu koordinatörü Anne De Boer’in de katılımıyla yapılan seçimde Yunan Ekolojist Yeşiller partisinden Olga Kikou ve Türkiye Yeşiller partisinden Ahmet Atıl Aşıcı eş-koordinatörler olarak seçildi.
Konferansta özel bir oturumda Balkanlar’da yükselen Miliiyetçilik ve Populism konusu tartışıldı. Panteion Üniversite’sinden profesör Vassiliki Georgiadou Avrupa’da artan milliyeçilik ve populizmden ve bunun sorunlara çare olarak sunulmasının yanlışlığından bahsetti. Gazeteci Dimitri Psarras Yunanistan aşırı sağ hareketlerin üzerinden yeni oluşturulan koalisyon hükümeti içinde artan etkisine dikkat çekti.
Konferans, iki yeşil AP milletvekili Michalis Tremopoulos ve Sven Giegold’un yaptığı sunumlarla bitti. Tremopoulos yaptığı konuşmada Yunan ekonomik krizini ve çare olarak uygulanabilecek yeşil alternatiflerden bahsederken, Giegold mevcut finansal sisteme yaptığı eleştirilerin ardından, AB üye devletlerinin ve Balkan ülkelerinin aralarındaki dayanışmayı artırmanın yollarını tartıştı.
Gelecek yeşil alternatifte ve dayanışmada. Yoksa bu oyun kaybedilecektir.”